Mazher Jabalpuri นักประวัติศาสตร์สถิติฮอกกี้คนเดียวของปากีสถานเสียชีวิต

KARACHI: Mazher Jabalpuri นักสถิติฮอกกี้และนักประวัติศาสตร์ของปากีสถานเสียชีวิตเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ARY Sports รายงาน

Mazher เป็นที่รู้จักในฐานะนักประวัติศาสตร์และนักสถิติฮอกกี้ที่เหมาะสมเพียงคนเดียวในปากีสถาน เขาเขียนหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับกีฬาฮอกกี้และกีฬาประเภทต่างๆ เขายังเป็นที่รู้จักในนามสารานุกรมกีฬาฮอกกี้ นอกจากนี้เขายังเล่นฮอกกี้และความรักในกีฬาฮอกกี้ทำให้ชื่อของเขาในสมาคมกีฬา

อ่าน: PHF ได้รับสัญญาณไฟเขียวให้จัดค่ายฝึกอบรมรุ่นเยาว์ในการาจี: Sources

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *